Uroczystości szkolne

Kalendarz uroczystości szkolnych

Rok szkolny 2022/2023

Lp. Nazwa imprezy Termin Odpowiedzialny Forma Uwagi
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej IX Dyrektor SP5 Spotkania z wychowawcami
2. Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego IX B. Olkiewicz Rozgrywki
3. Ślubowanie I klas X A. Połoczańska-Łudzeń Akademia
4. Apel z okazji DEN X K. Wojciechowska Akademia
5. Wieczornica z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości XI T. Duszeńko Akademia
6. Zabawa andrzejkowa XI Świetlica szkolna, SU Zabawy taneczne
7. Dzień Górnika XII K. Wojciechowska, A.Połoczańska-Łudzeń, K. Mieciecka Akademia
8. Mikołajki XII Wychowawcy klas, SU Zabawy i konkursy
9. Spotkanie wigilijne XII A. Pawelska, A. Maciorowska, A. Hagel Jasełka
10. Zabawa karnawałowa I B. Olkiewicz, SU Zabawy taneczne
11. Dzień Babci i Dziadka I Wychowawcy klas I-III Akademia
12. Dzień bezpiecznego Internetu II G. Szałańska Akcja
13. Powitanie wiosny III D. Król Akcja
14. Światowy Dzień Ziemi IV K.Marciniak, Apel/Akcja
15. Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja V T. Duszeńko, A. Hagel, A. Pawelska, Akademia
16. Festyn rodzinny VI Wychowawcy klas I-III, SU, Rada Rodziców Festyn
17. Polska Biega VI B. Olkiewicz Akcja plenerowa
18. Udział w ogólnopolskim tygodniu czytania dzieciom VI A. hagel, A. Michalska Akcja
19. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 VI Dyrektor, wychowawcy kl. VIII Akademia