Biblioteka szkolna

Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:35 - 11:45 9:40 - 11:45 10:35 - 11:45 9:40 - 11:45 8:45 - 11:45
12:30 - 14:30 13:30 - 14:30 14:00 - 14:30 12:30 - 13:45

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco