Biblioteka szkolna

Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga.

Janusz Korczak

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 - 11:45 7:30 - 9:50 7:30 - 8:00 7:30 - 12:30 7:30 - 8;30
12:30 - 14:35 10:35 - 15:15 8:45 - 14:35 13:30 - 15:00 12:30 - 15:00
15:20 - 15:30 15:20 - 15:30

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco