Przyjaciele szkoły

Tytułem "Przyjaciel Szkoły" postanawiamy uhonorować wszystkie osoby, firmy, instytucje, organizacje, jako wyraz naszej wdzięczności za ich troskę, wsparcie finansowe oraz inne zabiegi o to, aby nasza szkoła była dobrze wyposażona i nade wszystko nam przyjazna. Ponieważ jedynie sercem za okazałe serce możemy odpłacić, na tej stronie będziemy wyróżniać tym tytułem tych, którzy na to zasługują.

  • Budimex S.A. - za sfinansowanie ogrodzenia terenu wokół szkoły
  • RADA OSIEDLA NR 8 - serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe przy organizacji wieczornicy zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości
  • KS. PROBOSZCZ ALEKSANDER MARIA LESZCZYŃSKI - za zakup lektur do biblioteki szkolnej
  • PAN TOMASZ WIELICZKO - za współpracę ze szkołą oraz za okazaną pomoc w zrobieniu stojaka do rowerów uczniów naszej szkoły, za odrestaurowanie ławeczek przed budynkiem szkoły oraz za zorganizowanie transportu na wycieczkę szkolną do Freitalu
  • PAN SŁAWOMIR KOŚCIANIUK-SEMENIUK - za wieloletnią współpracę i pomoc finansową
  • PAN GRZEGORZ TYSZKIEWICZ - za nieodpłatne wykonanie zdjęć na Pasowaniu Uczniów Klas I
  • PAN JAN WOJCIECH KICMAL - za okazaną pomoc i wsparcie rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
  • PAN ROBERT GUŁA, PANI ANNA SZKLAREK-PUCHOWSKA, PAN ARKADIUSZ MIKOŁAJCZYK, GRZEGORZ TYSZKIEWICZ, PAN MARCIN HŁADKI, PAN GRZEGORZ KRAWCZYK, PAN MIROSŁAW JODKO - za okazaną pomoc w malowaniu i przygotowaniu klas dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
  • PAN ROBERT FITUCH, PANI IZABELA FITUCH - za nieodpłatne przekazanie sprzetu komputerowego