Projekty i Programy

Projekty

Brak aktywnych projektów

Programy

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj formę"

„Trzymaj Formę!” jest programem sanepidarno – epidemilogicznym, inicjatywą propagującą zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane