Rekrutacja

Dokumenty Rekrutacji 2023/2024

Karta zgłoszenia - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy I - dzieci spoza obwodu szkoły

Pobierz

Regulamin Rekrutacji

Pobierz

Zarządzenie Burmistrza MiG Bogatynia

Pobierz