Program nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni w roku szkolnym 2022/2023

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Nr prog. w zest. szkol. Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł programu Autor, wydawnictwo Nauczyciel realizujący
Szkoła Postawowa
1/2017 I-III Edukacja wczesnoszkolna "Szkolni Przyjaciele" Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. J.Hanisz
Wyd. WSiP
Kamila Wojciechowska, Agata Połoczańska- Łudzeń, Aleksandra Gotszalk, Ewa Kupczykk
1/2018 I-III Religia "W rodzinie dzieci Bożych"- Program nauczania religii. T. Śmiech, E. Kondrak,
Wyd. Jedność
Agnieszka Maciorowska
2/2018 I-III Język angielski "New English Adventure"Program nauczania języka angielski.ego w I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej T. Lochowski
Wyd. Pearson Education Limited
Beata Olkiewicz
3/2018 IV-VII Język angielski "Steps Plus"- Program nauczania języka angielskiego w II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. S. Wheldon, T. Falla
Wyd. Oxford University Press
Beata Olkiewicz
4/2017 VIII Język angielski " New Voices"- Program nauczania języka angielskiego w II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. C. McBeth
Wyd. Macmillan Education
Beata Olkiewicz
5/2017 VIII Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII_VIII, poziom II.2./A1). A. Jaroszewska
Wyd. Nowa Era
Jadwiga Konieczna
6/2017 IV, VI, VIII Język polski "Nowa Słowa na Start!" Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej . A. Derlukiewicz
Wyd. Nowa Era
Agnieszka Michalska, Agnieszka Hagel
7/2017 IV,VI, VIII Matematyka "matematyka z kluczem" Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoly podstawowej. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Wyd. Nowa Era
Dariusz Król
8/2017 IV,VI, VIII Historia "Wczoraj i dziś" Program nauczania historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej. dr T. Maćkowski
Wyd. Nowa Era
Teresa Duszeńko
10/2017 IV-VI Muzyka "Lekcja muzyki" Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach
Wyd. Nowa Era
Alona Pawelska
11/2017 IV-VI Plastyka "Do dzieła"Program nauczania plastyki w klasach 4-7szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak
Wyd. Nowa Era
Alona Pawelska
12/2017 IV,VI, VIII Informatyka "Lubie to!" Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. M. Kęska
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
13/2017 IV-VI Technika "Jak to działa?" Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 SP L. Łabęcki, M. Łabecka
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
14/2017 IV,VI, VIII Wychowanie fizyczne "Wychowanie fizyczne". Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. S. Żołyński
Wyd. Fosze
Paweł Wiśniewski
15/2017 V, VI, VIII Geografia " Planeta Nowa" Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. E. M. Tuz, B. Dziedzic,
Wyd. Nowa Era
Katarzyna Krawczenko
16/2017 V, VI, VIII Biologia "Plus życia" Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. A. Zdziennicka < br> Wyd. Nowa Era Krzysztof Marciniak
17/2017 VIII Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. T. Kulawik, M. Litwin
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
18/2017 VIII Fizyka "Spotkania z fizyką" Program nauczania fizyki w szkole podstawowej G. Francuz- Ornat, T. Kulawik
Wyd. Nowa Era
Dariusz Król
5/2018 VIII Wiedza o społeczeństwie "Jutro i dziś" Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. B. Furman
Wyd. Nowa Era
Teresa Duszeńko
19/2017 IV-VIII Wychowanie do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów SP. T. Król
Wyd. Rubikon
Agnieszka Hagel
3/2015 IV-VI Religia " Odkrywamy tajemnice Bożego świata" Program do nauczania religii ks. K Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
Wyd. Jedność
Agnieszka Maciorowska
21/2017 VII-VIII Religia "Kim jestem jako czlowiek, kim chce być" Program do nauczania religii. ks. K Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek
Wyd. Jedność
Ks. Aleksander Leszczyński
6/2018 VIII Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum J. Słoma
Wyd. Nowa Era
Mirosław Plichta
1/2020 VII Język angielski "English Plus Option" Program nauczania języka angielskiego w II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. B. Wetz, K, Gormley, A. Juszko
Wyd. Oxford University Press
Beata Olkiewicz
2/2020 VII Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowozytnego (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII, poziom II.2/A1). A. Jaroszewska
Wyd. Nowa Era
Jadwiga Konieczna
3/2020 VII Język polski "Nowe Słowa na Start!" M. Derlukiewicz
Wyd. Nowa Era
Agnieszka Michalska, Agnieszka Hagel
4/2020 VII Matematyka "Matematyka z kluczem" Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową. M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Wyd. Nowa Era
Dariusz Król
5/2020 VII Historia "Wczoraj i dzis" Program nauczania historii w klasachIV-VIII szkoły podstawowej. dr T. Maćkowski Teresa Duszeńko
6/2020 VII Muzyka "Lekcja muzyki" Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. M. Gromek, G. Kilbach
Wyd. Nowa Era
Alona Pawelska
7/2020 VII Plastyka "Dodzieła!" Program do nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. J. Lukas, K. Onak
Wyd. Nowa Era
Alona Pawelska
8/2020 VII Informatyka "Lubie to!" Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. M. Kęska
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
9/2020 VII Wychowanie fizyczne "Wychowanie fizyczne". Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. S. Żołyński
Wyd. Fosze
Paweł Wiśniewski
10/2020 VII Geografia " Planeta Nowa" Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. E. M. Tuz, B. Dziedzic,
Wyd. Nowa Era
Katarzyna Krawczenko
11/2020 VII Biologia "Plus życia" Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. A. Zdziennicka
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
12/2020 VII Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. t. Kulawik, M.Litwin,
Wyd. Nowa Era
Krzysztof Marciniak
13/2020 VII Fizyka "Spotkanie z fizyką" Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. G. Francuz- Ornat, T. Kulawik
Wyd. Nowa Era
Dariusz Król