Misja i wizja szkoły

Misja szkoły skierowana jest przede wszystkim do ucznia. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie przekazujemy wiedzę i umiejętności. Motywujemy do rzetelnej i systematycznej pracy, rozwijamy zainteresowania uczniów. Szkoła zapoznaje z normami społecznymi oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy szacunku i tolerancji wobec innych. Nasze główne wzorce postępowania dotyczą planowania własnej przyszłości, wytrwałego dążenia do niej, otwartości na nowe idee, odwagi i patriotyzmu, znajomości swego miejsca w Europie.

Wizja Szkoły Podstawowej nr 5
w Bogatyni

Szkoła to miejsce, które:

 • gwarantuje wysoki poziom nauczania
 • kształtuje osobowość ucznia, zapewnia jego wszechstronny rozwój
 • jest otwarte na współpracę z rodzicami, społecznością lokalną
 • jest bezpieczne i przyjazne
 • jest skutecznie zarządzane
 • kultywuje tradycje szkół, miasta, kraju
Szkoła Podstawowa nr 5 - budynek główny

Misja Naszej Szkoły

opiera się na:

 • wychowaniu wszechstronnie wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w płaszczyźnie społecznej i zawodowej
 • kreowaniu właściwych postaw społecznych
 • rozbudzaniu zainteresowań, pasji
 • zmniejszaniu poziomu agresji
 • dążeniu do wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 5
w Bogatyni

to osoba:

 • dobrze przygotowana do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania
 • mająca poczucie własnej wartości i dążąca do osiągnięcia sukcesu
 • odznaczająca się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością etyczno-moralną
 • godnie reprezentująca tradycje szkół, rodzinnego miasta, kraju
Budynek szkoły z 1956r.