Kadra

Nauczyciele

Administracja i obsługa

Teresa Duszeńko

Historia, Wiedza o Społeczeństwie

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Agnieszka Hagel

Język polski, WDŻ

Bibliotekarz

Dariusz Król

Matematyka, Fizyka

Agnieszka Maciorowska

Religia

Wychowawca świetlicy

Krzysztof Marciniak

Informatyka, Biologia, Przyroda, Matematyka, Technika, Chemia

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Beata Olkiewicz

Język angielski

Alona Pawelska

Muzyka, Plastyka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Mirosław Plichta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agata Połoczańska-Łudzeń

Edukacja wczesnoszkolna

Logopeda, Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Paweł Wiśniewski

Wychowanie Fizyczne

Kamila Wojciechowska

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Katarzyna Czarnecka

Specjalista ds. administracji

Jadwiga Domusa

Sprzątaczka

Anna Jóźwin

Sprzątaczka

Wiesław Jóźwin

Robotnik gospodarczy

Janusz Pora

Główny księgowy

Iwona Pruban

Kierownik gospodarczy

Mariola Witczak

Starszy księgowy

Anetta Adamska

Pedagog specjalny

Ewa Brodzińska

Język niemiecki

Katarzyna Mieciecka

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca świetlicy

Paweł Mielnik

Wychowanie fizyczne

Ewelina Kuczko

Wychowanie fizyczne