Rodzice

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Krawczyk
Zastępca Przewodniczącego: Gabriela Samborska
Skarbnik: Robert Wójcik
Sekretarz: Aneta Sadowska-Janiak


Rada Rodziców klasy I:

Przewodniczący: Małgorzata Kelpin
Inni członkowie: Judyta Suszczyńska

Rada Rodziców klasy II:

Przewodniczący: Anna Urbanek
Inni członkowie: Marika Guła

Rada Rodziców klasy III:

Przewodniczący: Małgorzata Nowak
Inni członkowie: Wiesław Paszkiewicz,
Marek Romaniuk,
Joanna Białek

Rada Rodziców klasy IV a:

Przewodniczący: Małgorzata Nowak
Inni członkowie: Edyta Piekarska,
Tomasz Malinowski

Rada Rodziców klasy VI a:

Przewodniczący: Grzegorz Krawczyk
Inni członkowie: Gabriela Samborska,
Katarzyna Bloch

Rada Rodziców klasy VI b:

Przewodniczący: Małgorzata Kelpin
Inni członkowie: Anna Varl,
Robert Wójcik

Rada Rodziców klasy VII:

Przewodniczący: Aneta Sadowska-Janik
Inni członkowie: Żaneta Bloch,
Anna Fernówka

Rada Rodziców klasy VIII:

Przewodniczący: Izabela Wieliczko
Inni członkowie: Kornelia Walaszko,
Marta Nowakowska