Rodzice

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Krawczyk
Zastępca Przewodniczącego: Gabriela Samborska
Skarbnik: Robert Wójcik
Sekretarz: Aneta Sadowska-Janiak


Rada Rodziców klasy I:

Przewodniczący: Anita Krzyśko
Inni członkowie: Izabela Fituch,
Bożena Kościaniuk

Rada Rodziców klasy II:

Przewodniczący: Małgorzata Kelpin
Inni członkowie: Anna Urbanek,
Marcin Suszczyński

Rada Rodziców klasy III:

Przewodniczący: Karolina Nawrocka
Inni członkowie: Anna Varl,
Wioleta Pupko,

Rada Rodziców klasy IV:

Przewodniczący: Wiesław Paszkiewicz
Inni członkowie: Małgorzata Kelpin,
Marek Romaniuk

Rada Rodziców klasy VII a:

Przewodniczący: Grzegorz Krawczyk
Inni członkowie: Gabriela Samborska,
Katarzyna Bloch

Rada Rodziców klasy VII b:

Przewodniczący: Małgorzata Kelpin
Inni członkowie: Anna Varl,
Robert Wójcik

Rada Rodziców klasy VIII:

Przewodniczący: Aneta Sadowska-Janik
Inni członkowie: Żaneta Bloch,
Anna Fernówka