Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych,

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto ustanowione przez Sejm na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. To święto ma na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny i narodowej tradycji.
Dzień Flagi jest również znakomitą okazją do propagowania informacji i rozmowy o polskich symbolach narodowych. W przededniu obchodzonej świątecznie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzień 2 maja stanowi doskonały moment do wywieszania flagi państwowej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – obchodzimy na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja. Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. został uznany za święto narodowe już 2 dni później. Przez 123 lata zaborów Polski było zakazane. Zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r., zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu było obchodzone tylko do 1946 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zniesione w 1951 r. i przywrócone jako Święto Narodowe Trzeciego Maja w 1990 r. Od 2007 r. jest również świętem narodowym Litwy. Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja jest doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji, rozmowy z uczniami o roli konstytucji w państwie i naszym życiu. Zachęcam szczególnie do zapoznania uczniów podczas lekcji z Preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz umieszczenia tekstu Preambuły w widocznym miejscu w szkołach i placówkach.

Do pobrania bezpłatne gotowe scenariusze lekcji, filmy i karty pracy dla uczniów dotyczące Konstytucji 3 maja https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/771-konstytucja-3-maja

MAJÓWKA Z KONSTYTUCJĄ RP, Centrum Edukacji Obywatelskiej, https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/uczyc-inaczej/materialy-dydaktyczne/polska-majowka-z-ceo Rola konstytucji w państwie, https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/rola_konstytucji_w_panstwie.pdf

Z wyrazami szacunku

Ewa Skrzywanek

Dolnośląski Kurator Oświaty

Zobacz więcej zdjęć