Zapraszamy do korzystania z Internetowej platformy specjalistyczno-doradczej w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli dostępnej pod adresem: http://www.pwpp.uksw.edu.pl/

Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z szerokiego spektrum pomocy i wsparcia, indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

W dalszym ciągu prowadzone są dyżury psychologów. Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.