P - ięknie ten dzień spędziliśmy!🌞

R - ano chętnie wstaliśmy!🙋‍♀️🙋‍♂️ i...

O - choczo wspólnie taniec wykonaliśmy!💃🕺

J - erusalemę, która świetnie integruje!🤝

E - nergicznie po niej każdy się czuje!🏃‍♀️🏃

K - lasy świetnie się spisały!👌, później

T - rzciniec i Zatonie były do zdobycia!💪

R - adośnie wszyscy przystąpili do ich celów odkrycia!👀🎯📍🗺️

A - ch to było duże przedsięwzięcie!💭🤔

Z - amku ruiny, domy przysłupowe...🏘️

E - ntuzjastycznie każdy odnajdywał punkt!📌

M - nóstwo atrakcji było po drodze🏞️

każdy z ogromnym zaangażowaniem brał udział i zadawał sobie trud💪. Cel został osiągnięty, misja - wielkim sukcesem zakończona, druga projektowa sobota przeszła do historii już!🙋‍♀️🙋‍♂️ Razem, wspólnie - w projekcie to miało największe znaczenie, wszyscy bawili się świetnie, wszyscy będą mieli piękne wspomnienie❗👌😁🤝📍🏞️🤲🤗

Zobacz więcej zdjęć