Jest jednym z głównych elementów Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Powstała, aby placówki w niej skupione mogły wspierać się nawzajem, wspólnie rozwiązywać problemy, razem realizować wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, ale przede wszystkim, uczyć się od siebie.

Formatka.jpg