Strona główna
W górę

WYCIECZKI DO iQLANDII W LIBERCU

 

WYCIECZKI DO iQLANDII W LIBERCU

 

FOLDER WYJAZDÓW

 

 

ZAJĘCIA KOŁO PRZYRODNICZE DLA KLAS VI-VII - K.Marciniak

 

 

ZAJĘCIA "RÓWNAJ W GÓRĘ" DLA KLAS VI-VII- D. Król

        Na zajęciach uczniowie nadrabiają braki matematyczne, starają się osiągnąć wiadomości i umiejętności matematyczne w stopniu wystarczającym na bezproblemowe kontynuowanie nauki i aktywne uczestnictwo w lekcjach matematyki (rozwiązują samodzielnie zadania matematyczne na poziomie koniecznym i podstawowym).

 

KOŁO MATEMATYCZNE KLAS VI-VII- D. Król

Na zajęciach uczniowie kształtują umiejętności matematyczne głównie z nastawieniem na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczniowie pracują z zadaniami wykraczającymi poza podstawę. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi TIK. Na zakończenie zajęć będzie zorganizowana międzyszkolna olimpiada matematyczna. W ciągu trwania projektu uczniowie wezmą udział w jednym wyjeździe edukacyjnym do IQlandii w Libercu

 

 

KOŁO INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI ROBOTYKI KLASY 1-3 - A. Połoczańska-Łudzeń

        Zajęcia informatyczne z elementami robotyki dla klas I – III prowadzone w ramach projektu Praktyczny TIK mają na celu rozbudzenie zainteresowań z zakresu informatyki, rozwijanie własnych zainteresowań przy użyciu sprzętu komputerowego, przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia, wykorzystywania i porządkowania informacji z wykorzystaniem technologii informatycznej. Dzieci podczas zajęć projektują roboty, wyszukują jak najwięcej ciekawych informacji na ich temat. Przygotowują prezentację multimedialną o historii robotów.

 

 

 

KOŁO PRZYRODNICZE KLASY 4-5 - J.Tichaczek

W ramach projektu PRAKTYCZNY TIK, zajęcia na kole przyrodniczym dla uczniów zainteresowanych otaczającą nas przyrodą z kl. IV-V, mają na celu przybliżenie, poszerzenie oraz utrwalenie zagadnień z wybranych dziedzin przyrodniczych, takich jak: Geologia, Zoologia, Ekologia i Ochrona Środowiska. Celem nadrzędnym jest wyrobienie wrażliwości na przejawy negatywnej działalności człowieka w przyrodzie oraz wypracowanie aktywnej postawy wobec problemów jej ochrony przez podejmowanie działań na rzecz środowiska.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz metody projektu. Uczniowie prowadzą szereg obserwacji i wykonują eksperymenty przyrodnicze, a na ich podstawie wnioskują, analizują i rozwiązują konkretne zadania w zakresie nauk przyrodniczych. Daje to możliwość aktywnego pogłębiania i przyswajania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań przyrodniczych oraz podnoszenia kompetencji naukowo-technicznych i jakości edukacji.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 13:30 i trwają dwie godziny lekcyjne.

 

  

KOŁO MATEMATYCZNE KLAS I-III- W.Zdanowicz

 

Podczas zajęć koła matematycznego klas I- III w SP 5 w Bogatyni wśród uczniów została przeprowadzona diagnoza na wstępie. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami. Zadanie, które sprawiło im duże trudności zostało przez nauczyciela omówione, wytłumaczone i  wspólnie z uczniami przeanalizowane. Na kolejnych zajęciach dzieci grały w różne Memory, a potem według własnych pomysłów tworzyły własne karty matematyczne. Zaletą gry w Memory jest zaangażowanie w ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy wzrokowej.

 

 

 

 

 

KOŁO "RÓWNAJ W GÓRĘ" DLA KLAS 1-3 - A.POŁOCZAŃSKA-ŁUDZEŃ

    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Równaj w górę” prowadzone w ramach projektu Praktyczny TIK dostarczają dzieciom wiele radości. Podczas spotkań uczniowie nabywają nowe umiejętności, doskonalą już posiadające, z wielkim zaangażowaniem przystępują do wszystkich zadań: dodają i odejmują bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu, odczytują godziny na zegarze. Podczas zajęć wykorzystują platformę edukacyjną MATEMATYCZNE ZOO, Math Whitz, która dostarcza dzieciom wiele radości, a widzieć uśmiechnięte miny kiedy uda się im rozwiązać prawidłowo zadanie – bezcenne.

 

KOŁO INFORMATYKA Z ELEMENTAMI ROBOTYKI KL.4-5, KL.6-7- U.Zajączkowska

      Koło informatyka z elementami robotyki będzie polegało na kształtowaniu umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie. Uczniowie będą rozwijali zainteresowania związane z nowymi technologiami, a przede wszystkim informatyką

Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z tematyką robotów, ich historią. Obejrzeli krótki film na temat współczesnych robotów. Podczas zajęć będą tworzyć roboty w programie Paint, MS Word, a później zrobią swoje pierwsze prezentacje.

 

[photogallery/photo00013813/real.htm]