Strona główna
Samorząd uczniowski
Klasy
Podręczniki
Imprezy i uroczystosci
Konkursy
SKO
ASY

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego

w Bogatyni

  ul. Młodych Energetyków 24,  59-916 Bogatynia,

 fax./tel.: 075 77 84 303; 75 77 59 181

 e-mail: sp5bogatynia@gmail.com

zspigbogatynia@gmail.com

 

 

 

Model absolwenta

Uczeń – absolwent:

1.    Sprawnie posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie.

2.    Opanował język obcy w takim stopniu, aby mógł nim porozumiewać się w innym kraju.

3.    Opanował umiejętność obsługi komputera i potrafi korzystać z możliwości jakie mu daje.

4.    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

5.    Potrafi zachować się w różnych sytuacjach życiowych:

-         potrafi wyeksponować swoje dobre, mocne strony,

-         jest asertywny i komunikatywny, wyraża  swoje uczucia, broni swoich racji, reaguje na sugestie i krytykę,

-         przestrzega zasady dobrych obyczajów i kultury,

-         jest tolerancyjny,

-         dokonuje właściwych wyborów, podejmuje odważne, trafne decyzje i umie je uzasadniać,

-         nazywa uczucia i rozwiązuje pokojowo konflikty,

-         jest kulturalny, samodzielny i zna swoją wartość,

-         potrafi pracować w grupie.