Strona główna
W górę

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BOGATYNI

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  I GIMNAZJUM  W BOGATYNI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN UCZNIA

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERWY

REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ KRAJOZNAWCZYCH