Strona główna
W górę

   

„Oszczędzaj z SKO – spełnisz swoje marzenia”

Konkurs plastyczny został rozstrzygnięty.
Komisja w składzie pani Agnieszka Hagel, pani Teresa Duszeńko, pani Aleksandra Gotszalk wyłoniły zwycięzców.

I miejsce: Wiktoria Suszczyńska

                 Weronika Zakrzewska

II miejsce: Natalia Zakrzewska

III miejsce: Jakub Wójcik

Wyróżnienia:

Nikola Samborska

Dorian Szczepaniuk

Sara Czerwień

                                                                      GRATULUJEMY

 

Konkurs plastyczny 
Oszczędzaj z SKO – spełnisz swoje marzenia”

  

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej obrazującej marzenia do realizacji lub zrealizowane dzięki własnym oszczędnościom.

 Prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie, musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

2) technika pracy: dowolna technika plastyczna;

3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki, papier kolorowy, bibuła, włóczka itp.;

4) format pracy: od A4 do A3.

 Prace proszę oddawać do p. A. Połoczańskiej-Łudzeń  w terminie do  24.11.2017r lub do wychowawcy.

                 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

             Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od dawna. Członkami SKO są uczniowie. Opiekunem SKO jest nauczycielka świetlicy p. Agata Połoczańska–Łudzeń. Szkolne SKO działa pod patronatem Banku PKO w Bogatyni. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. Mamy w nim jako szkoła oprocentowane konto, na które zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów - członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń. Bank zawsze pamięta o naszych małych podopiecznych  i obdarowuje ich w nagrodę za systematyczne oszczędzanie miłymi upominkami, które są wręczane najlepiej oszczędzającym oraz zwycięzcom w konkursach, quizach.

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze zamiast na chipsy czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

 

           Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności

1.  Wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczność i wytrwałość w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania.

   2.  Wyzwalanie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek; popularyzowanie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem Banku PKO.

   3.  Organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania.

   4.  Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

 

Formy pracy:

1.     Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.

2.     Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO

3.  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów

4.  Redagowanie tekstów własnych.

  

Planowane osiągnięcia uczniów

Uczeń:

1.     zdobywa wiedzę o bankowości

2.     uczy się przedsiębiorczości

3.     bierze udział w konkursach, quizach,

4.     uczy się rozsądnie zarządzać swoimi oszczędnościami

5.     uczeń zna regulamin i zasady działania SKO w naszej szkole

6.     uczeń wie, gdzie trafiają jego pieniądze po wpłaceniu ich na książeczkę SKO