Strona główna
Regulamin RR

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego

w Bogatyni

  ul. Młodych Energetyków 24,  59-916 Bogatynia,

 fax./tel.: 075 77 84 303; 75 77 59 181

 e-mail: sp5bogatynia@gmail.com

zspigbogatynia@gmail.com

 

 

RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący : Grzegorz Tyszkiewicz

Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Krawczyk

Skarbnik: Monika Cytowicz

Sekretarz: Aneta Sadowska-Janiak

Członek : Arleta Kucal

 

    PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW               

Rada Rodziców klasy Ia:

Marek Romaniuk

Monika Cytowicz

Wiesław Paszkiewicz

Agnieszka Łuczak

 

Rada Rodziców klasy IIa:

Edyta Piekarska

Tomasz Malinowski

Kamil Tomczak

 

Rada Rodziców klasy IVa:

Grzegorz Krawczyk

Anna Kuchmistrz

Izabela Fituch

Gabriela Samborska

 

Rada Rodziców klasy IVb:

Anna Varl

Monika Cytowicz

Robert Wójcik

 

Rada Rodziców klasy Va:

Anna Fernówka

Arleta Kucal

Aneta Sadowska-Janiak

 

Rada Rodziców klasy VIa:

Kornelia Walaszko

Aneta Wabnitz

Małgorzata Kowalczyk

 

Rada Rodziców klasy VIIa:

Stanisław Pujszo

Marika Guła

 

Rada Rodziców klasy VIIIa:

Tomasz Ampulski

Izabella Fusińska

Magdalena Rohatyńska

 

Rada Rodziców klasy III Gimnazjum:

Grzegorz Tyszkiewicz

Milena Hładka

Magdalena Kujawska