Strona główna
W górę

Tytułem ,,Przyjaciel Szkoły” postanawiamy uhonorować wszystkie osoby, firmy, instytucje, organizacje, jako wyraz naszej wdzięczności za ich troskę, wsparcie finansowe oraz inne zabiegi o to, aby nasza szkoła była dobrze wyposażona i nade wszystko nam przyjazna. Ponieważ jedynie sercem za okazałe serce możemy odpłacić, na tej stronie będziemy wyróżniać tym tytułem tych, którzy na to zasługują.

 

RADA OSIEDLA NR 8 - serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe przy organizacji wieczornicy zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości

KS. PROBOSZCZ ALEKSANDER MARIA LESZCZYŃSKI - za zakup do biblioteki szkolnej lektur

PAN TOMASZ WIELICZKO - za współpracę ze szkołą jako radny Miasta i Gminy Bogatynia, za okazaną pomoc w zrobieniu stojaka do rowerów uczniów naszej szkoły, za odrestaurowanie ławeczek przed budynkiem szkoły oraz za zorganizowanie transportu na wycieczkę szkolną do Freitalu.

PAN SŁAWOMIR KOŚCIANIUK-SEMENIUK - za wieloletnią współpracę i pomoc finansową

PAN GRZEGORZ TYSZKIEWICZ - za nieodpłatne wykonanie zdjęć na Pasowaniu Uczniów Klas I

PAN JAN WOJCIECH KICMAL - za okazaną pomoc i wsparcie rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej

PAN ROBERT GUŁA, PANI ANNA SZKLAREK-PUCHOWSKA, PAN ARKADIUSZ MIKOŁAJCZYK, GRZEGORZ TYSZKIEWICZ,

PAN MARCIN HŁADKI, PAN GRZEGORZ KRAWCZYK, PAN MIROSŁAW JODKO - za okazaną pomoc w malowaniu i przygotowaniu klas dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

PAN SŁAWOMIR KOŚCIANIUK-SEMENIUK, PANI ANNA SZKLAREK-PUCHOWSKA, PAN MAREK MARCZAK - za ufundowanie słodkiego poczęstunku podczas Zabawy Mikołajkowej

PAN ARKADIUSZ MIKOŁAJCZYK - za pomoc w remontowaniu klas dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

PAN GRZEGORZ GÓRSKI - za ufundowanie nagród książkowych w Konkursie Wielkanocnym

ZWIĄZEK ZAWODOWY "SOLIDARNOŚĆ" PRZY KWB "Turów' - za ufundowanie nagród książkowych w Konkursie Wielkanocnym