Strona główna
W górę
ZAJĘCIA

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i kompetencji informatycznych uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy  Bogatynia  z wykorzystaniem TIK  ( czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej) i metody projektu oraz podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli tych szkół.

W ramach projektu w szkole uczniowie biorą udział w następujących zajęciach:
- „Praktyczna matematyka” – koło matematyczne dla kl. I-III,
- „Równaj w górę” – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. II-III, IV-V, VI-VII,
- Koło informatyczne z elementami robotyki dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- koło przyrodnicze dla kl. I-III, IV-V, VI-VII,
- „O klasę wyżej” koło matematyczne dla uzdolnionych – klasy IV-V, VI-VII.

Na poszczególne zajęcia w ramach projektu uczniowie zakwalifikowani zostali  w drodze rekrutacji. 

Na zakończenie projektu odbędzie się 7 Międzyszkolnych Festiwali Projektów, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy zajęć: Praktyczna matematyka 1-3, przyrodniczych 1-3, przyrodniczych 4-5, przyrodniczych 6-7, informatycznych z elementami robotyki 1-3, informatycznych z elementami robotyki 4-5, informatycznych z elementami robotyki 6-7.

Festiwale odbędą się w SP nr 3 w Bogatyni. W czasie festiwali uczniowie przedstawią wybrane przez siebie najciekawsze projekty.

W ciągu trwania projektu uczniowie uczestniczący w kołach zainteresowań wezmą udział  w jednym wyjeździe edukacyjnym do IQlandii w Libercu.

ZAJĘCIA:

- KOŁO PRZYRODNICZE

- KOŁO INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI ROBOTYKI

- O KLASĘ WYŻEJ

- PRAKTYCZNA MATEMATYKA