Strona główna
Historia szkoły
Patron
Hymn
Kadra
Pedagog
Psycholog
Świetlica
Biblioteka
Przyjaciel szkoły

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego

 w Bogatyni

  ul. Młodych Energetyków 24,  59-916 Bogatynia,

 fax./tel.: 075 77 84 303; 75 77 59 181

 e-mail: sp5bogatynia@gmail.com

zspigbogatynia@gmail.com

 

 

Misja i wizja szkoły

Wizja  Szkoły Podstawowej  nr 5 w Bogatyni:

 Szkoła to miejsce, które:

§        gwarantuje wysoki poziom nauczania,

§        kształtuje osobowość ucznia, zapewnia jego wszechstronny rozwój,

§        jest otwarte na współpracę z rodzicami, społecznością lokalną,

§        jest bezpieczne i przyjazne,

§        jest skutecznie zarządzane,

§        kultywuje tradycje szkół, miasta, kraju.

 

Misja  opiera się na:

§         wychowaniu wszechstronnie wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w płaszczyźnie społecznej i zawodowej,

§         kreowaniu właściwych postaw społecznych,

§         rozbudzaniu zainteresowań, pasji,

§         zmniejszaniu poziomu agresji,

§         dążeniu do wzmocnienia poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej.

 

Absolwent  Szkoły Podstawowej nr 5  w Bogatyni  to osoba:

§          dobrze przygotowana do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania

§         mająca poczucie własnej wartości i dążąca do osiągnięcia sukcesu,

§         odznaczająca się wysoką kulturą osobistą, wrażliwością etyczno- moralną,

§         godnie reprezentująca tradycje szkół,  rodzinnego miasta, kraju.