Strona główna
W górę

 

                 Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bolesława Chrobrego

w Bogatyni w roku szkolnym 2018/2019

 

STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

Nr programu

w szkolnym zestawie

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł programu

Autor, wydawnictwo

Nauczyciel realizujący

SZKOŁA PODSTAWOWA

1/2015

III

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania. Kl. 1-3. Ćwiczenia z pomysłem

J.Brzózka, K. Harmak

Wyd. WSiP

Aleksandra Gotszalk,

Agata Połoczańska-Łudzeń

2/2015

I-III

Religia

W rodzinie dzieci Bożych.

ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Wyd, Jedność

Agnieszka Maciorowska

3/2015

 

 

IV-VI

Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wyd. Jedność

 

Agnieszka Maciorowska

6/2014

III

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny.

K. Sroka

Wyd. LektorKlett

Maciej Mejer

7/2014

 

 

 

V-VI

 

 

 

Język niemiecki

 

 

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Sylwia Rapacka

Wyd. Szkolne PWN

 

 

Maciej Mejer

 

 

 

8/2014

V-VI

Język polski

„Teraz Polski”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI  szkoły podstawowej.

 

 

A. Klimowicz

K. Brząkalik

Wyd. Nowa Era

Agnieszka Hagel

9/2014

V-VI

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

Program nauczania w szkole podstawowej. II etap edukacyjny.

Praca zbiorowa

Wyd. LektorKlett

Krzysztof Marciniak

11/2014

V-VI

Historia

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania ogólnego historii w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

T. Maćkowski

Wyd. Nowa Era

Teresa Duszeńko

12/2014

 

 

 

V-VI

 

 

 

Przyroda

 

 

 

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

 

J. Golanko

Wyd. Nowa Era

Joanna Tichaczek

 

 

 

13/2014

V-VI

 

 

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek

Wyd. Nowa Era

Alona Pawelska

14/2014

V-VI

 

 

Plastyka

„Do dzieła”

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

J. Lukas, K.Onak

Wyd. Nowa Era

Alona Pawelska

15/2014

V-VI

 

 

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 SP.

Michał Kęska

Wyd. Nowa Era

Urszula Zajączkowska

1/ 2016

V-VI

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Program Nauczania Ogólnego Zajęć Technicznych w Klasach 4–6 SP

 

L. Łabecki

Wyd. Nowa Era

Krzysztof Marciniak

17/2014

V-VI

Wychowanie fizyczne

 

Koncepcja edukacji fizycznej dla wszystkich etapów. Zdrowie-Sport

U. Kierczak

Wyd. Impuls

Paweł Wiśniewski

18/2014

V-VI

Wych. do życia w rodzinie

W drodze ku dorosłości

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania w szkole podstawowej.

T. Król

Wyd. Rubikon

Agnieszka Hagel

GIMNAZJUM

4/2015

II-III

Język polski

Słowa na czasie. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum.

M. Chmiel i inni

Wyd. Nowa Era

Agnieszka Michalska

21/2014

II-III

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

M. Dobrowolska

Wyd. GWO

Dariusz Król

22/2014

II-III

Historia

Śladami przeszłości. Program nauczania historii w gimnazjum.

S. Rosiak

Wyd. Nowa Era

Teresa Duszeńko

5/2015

II-III

Religia

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek 

Wyd. Jedność

Ks. Aleksander Leszczyński

24/2014

II-III

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum – kurs podstawowy.

 

A.Jaroszewska

Wyd. Nowa Era

Maciej Mejer

25/2014

 

 

 

II-III

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 gimnazjum.

 

C.McBeth

Wyd. Pearson Central Europe

Anna Hantke

26/2014

II-III

Geografia

Puls ziemi. Program nauczania geografii w gimnazjum.

 

B. Dobik, A. Hibszer

Wyd. Nowa Era

Joanna Tichaczek

27/2014

II-III

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w gimnazjum.

A.Zdziennicka

Wyd. Nowa Era

Joanna Tichaczek

28/2014

II-III

Chemia

 

 

Chemia nowej ery. Program nauczania chemii w gimnazjum.

 

J. Kulawik, T. Kulawik

Wyd. Nowa Era

Krzysztof Marciniak

8/2015

II-III

Fizyka

Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką

Grażyna Francuz-Ornat

Wyd.Nowa Era

Małgorzata Kozłowska-Twerd

6/2015

II

Informatyka

Program nauczania informatyki w gimnazjum

E. Filinowicz

Wyd. Nowa Era

 

Urszula Zajączkowska

32/2014

II-III

Wychowanie fizyczne

Program nauczania – wychowanie fizyczne w gimnazjum.

E. Jasinowska

Wyd. G&P

Adrian Szyrwiel

33/2014

II-III

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.

Program nauczania.

T. Król

Wyd. Rubikon

Agnieszka Hagel

34/2014

II-III

WOS

Dziś i jutro. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum.

T. Kowalewska

Wyd. Nowa Era

Teresa Duszeńko

7/2015

II-III

Zajęcia artystyczne

Program autorski do nauczania zajęć artystycznych.

A.Michalska

Agnieszka Michalska

36/2014

II-III

Zajęcia techniczne

Technika w praktyce – zajęcia żywieniowe i zajęcia krawieckie. Program nauczania przeznaczony do nauczania zajęć technicznych w klasach I-III gimnazjum.

E. Uljasz

Wyd. Nowa Era

Krzysztof Marciniak

37/2014

II

Plastyka

„Kraina sztuki” - program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum.

M. Ipczyńska

Wyd. Nowa Era

Alona Pawelska

38/2014

III

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania

edukacji dla bezpieczeństwa

dla gimnazjum

 

J.Słoma

Wyd. Nowa Era

Mirosław Plichta

             

 

 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

Nr programu

w szkolnym zestawie

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł programu

Autor, wydawnictwo

Nauczyciel realizujący

SZKOŁA PODSTAWOWA

1/2017

I

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

J.Hanisz

WSiP

Wioletta Zdanowicz

2/2017

I

Edukacja wczesnoszkolna – Zajęcia komputerowe.

 

 

 

WSiP

Wioletta Zdanowicz

3/2017

 

I

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły podstawowej. I poziom edukacyjny.

K. Sroka

Wyd. LektorKlett

Maciej Mejer

 

4/2017

 

IV-VIII

 

Język angielski

 

 

 

 

 

Anna Hantke

 

5/2017

 

VII-VIII

 

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego

w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego

(II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1).

Anna Jaroszewska

Nowa Era

Maciej Mejer

 

6/2017

 

IV- VIII

Język polski

„Nowe Słowa na Start!”

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Agnieszka Hagel kl.4

Agnieszka Michalska kl.7

7/2017

IV-VIII

 

Matematyka

Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017r.

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Dariusz Król

8/2017

 

IV-VIII

Historia

„Wczoraj i dziś”

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

dr Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Teresa Duszeńko

9/2017

IV

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody

w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

Nowa Era

Joanna Tichaczek

 

10/2017

IV-VIII

 

Muzyka

Lekcja muzyki.

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Alona Pawelska

11/2017

IV-VIII

Plastyka

 

Do dzieła!.

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

Alona Pawelska

12/2017

IV-VIII

 

Informatyka

Lubię to!

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Michał Kęska

Nowa Era

Urszula Zajączkowska

13/2017

IV

Technika

„Jak to działa?”

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 SP

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Krzysztof Marciniak

14/2017

IV-VIII

Wychowanie fizyczne

 

Wychowanie fizyczne.

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł

Paweł Wiśniewski

15/2017

VII

Geografia

Planeta Nowa.

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej.

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Nowa Era

Joanna Tichaczek

16/2017

VII

Biologia

Puls życia

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

Nowa Era

Joanna Tichaczek

 

17/2017

 

 

VII

 

 

Chemia

 

 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

 

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Krzysztof Marciniak

 

 

17/2017

 

 

VII

 

 

Fizyka

 

 

Spotkania z fizyką

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

Nowa Era

Małgorzata Kozłowska-Twerd

 

18/2017

 

 

IV

 

Wych. do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.

Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl. 4 SP.

Teresa Król

Rubikon

 

Agnieszka Hagel

 

 

19/2017

VII

Wych. do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości.

Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów kl. 7 SP.

 

Teresa Król

Rubikon

 

Agnieszka Hagel

20/2017

VII-VIII

Religia

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. Program do nauczania religii.

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek 

Wyd. Jedność

Ks. Aleksander Leszczyński