Strona główna
W górę

 

   

   

 

Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów

 

 

JĘZYK POLSKI

 

IV V VI
I GIM II GIM III GIM

MATEMATYKA

IV V VI
I GIM II GIM III GIM
 

PRZYRODA

 

IV V VI
GEOGRAFIA I II III
BIOLOGIA I II III
FIZYKA I II III
CHEMIA I II III
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE   II III
 

HISTORIA

 

IV V VI
I GIM II GIM III GIM
 

INFORMATYKA

 

I GIM II GIM

-

 

MUZYKA

 

IV V VI
I GIM II GIM III GIM

 

PLASTYKA

 

IV V

VI

I II  

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

I II III
 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

 

IV V

VI

 

WOS

 

- I

II

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

IV V

VI

- I

II

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

IV V VI
I GIM II GIM III GIM
 

JĘZYK ANGIELSKI

 

I GIM II GIM

III GIM

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

- -

III

 

RELIGIA

 

I II III
IV V VI
I GIM II GIM III GIM
 

JĘZYK NIEMIECKI

 

I II III
IV V VI
I GIM II GIM III GIM

 

Strona główna       O szkole       Aktualności       Uczniowie       Kadra       Rodzice       Praca szkoły       Dokumentacja     Linki