Strona główna
W górę

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni

  ul. Młodych Energetyków 24, 59-916 Bogatynia

e-mail: sp5bogatynia@gmail.com

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BOGATYNI

NAUCZYCIELE:

mgr Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska - dyrektor szkoły,

mgr Urszula Sawicka -  logopeda

mgr Krzysztof Marciniak - nauczyciel techniki, matematyki, chemii

mgr Wioletta Zdanowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Aleksandra Gotszalk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Teresa Duszeńko - nauczyciel historii, wos-u, wychowawca świetlicy

mgr inż. Joanna Tichaczek - nauczyciel przyrody, geografii i biologii

mgr Alona Pawelska - nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy

mgr Dariusz Król - nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Hagel - nauczyciel języka polskiego, wiedzy o życiu w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz

mgr Hanna Poleszuk - pedagog

mgr Dominika Balcer - psycholog

mgr Urszula Zajączkowska - bibliotekarz, nauczyciel informatyki

mgr Maciej Mejer - nauczyciel języka niemieckiego

Paweł Wiśniewski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Maciorowska - nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

ks. Aleksander Maria Leszczyński - nauczyciel religii

mgr Agata Połoczańska-Łudzeń -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Olkiewicz - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Kozłowska-Twerd - nauczyciel fizyki

mgr Agnieszka Michalska - nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

mgr Janusz Pora  - główny księgowy

Iwona Pruban  - kierownik gospodarczy

Mariola Witczak - starszy księgowy

mgr Katarzyna Czarnecka - specjalista ds. administracja - sekretariat

Natalia Danieluk - intendent

Jolanta Wójcikiewicz - kucharz

Ewa Borowska - pomoc kuchenna

Anna Jóźwin - woźna

Bogusława Gwiazda  - ochrona

Gwidon Gietka  - ochrona

Zuzanna Szydłowska  -  sprzątaczka

Roksana Jóźwin - sprzątaczka

Jadwiga Domusa - sprzątaczka

mgr Mirosław Plichta - specjalista ds. bhp